Strefa rodzica

Rekrutacja Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią załączników. Wypełniają Państwo FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z OŚWIADCZEŃ (w odniesieniu do swojej sytuacji) oraz podpisują Państwo REGULAMIN i te dokumenty dostarczają Państwo do Niepublicznego Żłobka Calineczka w Sosnowcu przy ul. Brackie 18 lub ul. Bohaterów Monte Cassino 24b osobiście, kurierem lub mailem: przedszkolecalineczka@onet.pl

W razie pytań proszę o kontakt pod nr. tel. 795 690 590

Zał. 1 Wzór Formularza zgłoszeniowego
Zał. 3 Wzór oświadczenia – urlop macierzyński
Zał. 4 Wzór oświadczenia -osoba bezrobotna i niepracująca
Zał. 5 Wzór oświadczenia -osoba zagrożona utratą pracy
Zał. 6 Wzór oświadczenia -osoba bierna zawodowo
Zał. 7 Wzór oświadczenia – urlop wychowawczy
Zał. 8 Wzór oświadczenia -osoba samotnie wychowująca dziecko
Zał. 9 Wzór oświadczenia -obszar rewitalizacyjny
REGULAMIN-REKRUTACJI