Strefa rodzica

Cennik

OPŁATA WPISOWA W LIPCU I SIERPNIU 0zł

zarówno w przedszkolu jak i żłobku

 

KONTO PRZEDSZKOLA:

Calineczka Sp.z o.o.
ul. Bracka 18, 41-205 Sosnowiec
Pekao SA 83 1240 4836 1111 0010 5850 4780

KONTO ŻŁOBKA:

Calineczka Sp.z o.o.
ul. Bracka18, 41-205 Sosnowiec
Pekao SA 53 1240 4836 1111 0010 7226 9717

W tytule wpłaty należy wpisać: Nazwisko i imię dziecka, miesiąc, czesne: kwota, wyżywienie: kwota

Na opłaty składają się:

  • Wpisowe: przedszkole – 400złżłobek – 400zł – opłata wstępna pobierana przy podpisaniu umowy – płatna jednorazowo na rok, pokrywa koszt wyprawki dziecka.
  • Opłata coroczna: 200zł -pobierana na każdy kolejny rok szkolny, pokrywa koszty ubezpieczenia i wyprawki dziecka.
  • Opłata stała miesięczna (czesne) – płatne za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku
  • Opłata miesięczna za wyżywienie – w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu ulega zwrotowi od drugiego dnia ciągłej nieobecności w placówce, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia od pierwszego dnia nieobecności, w przypadku żłobka opłata za wyżywienie jest bezzwrotna.
  • Stawka żywieniowa za nieobecne dni nie ulega zwrotowi w przypadku opóźnienia w płaceniu czesnego.
  • Karta Miej Więcej – 30% opłaty wpisowej
  • Karta Dużej Rodziny -30% opłaty wpisowej

Miesięczna opłata za Przedszkole lub Żłobek składa się z czesnego oraz kosztów wyżywienia jest płatna z góry, gotówką lub przelewem do 10-go dnia każdego miesiąca.

Cennik Żłobka

Usługa Koszt
Wpisowe 400zł
Opłata coroczna (pobierana we wrześniu każdego kolejnego roku szkolnego) 200zł
Miesięczna opłata stała za żłobek w pakiecie do 10 godzin dziennie 950zł
Miesięczna opłata stała za żłobek dla dzieci z terenu Sosnowca jest dofinansowana w wysokości 500zł przez WPS i wynosi 450zł
Wyżywienie miesięczne wynosi (I śniadanie, obiad, I podwieczorek,II podwieczorek, napoje bez ograniczeń). 13zł/dz.
W roku 2020 wyżywienie dofinansowane będzie z programu “Maluch Plus 2020”.
Opłata dodatkowa za odbiór dziecka po zamknięciu placówki 30zł/g

“Na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.z 2013r., tekst jednolity) oraz Uchwały Nr 906/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec w roku kalendarzowym 2014 od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2014r. Gmina Sosnowiec udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w Żłobku lub Klubie dziecięcym”

Opłat można dokonywać w Żłobku “Calineczka” przy ul. Bracka 18 w Sosnowcu lub przelewem.

Cennik Przedszkola

Usługa Koszt
Wpisowe 400zł
Opłata coroczna (pobierana każdego kolejnego roku szkolnego) 200zł
Miesięczna opłata stała za przedszkole (obejmująca wszystkie zajęcia dodatkowe) 450zł
Dzienne wyżywienie 13zł
Dodatkowy czas jaki dziecko pozostaje w placówce poza pakietem jest płatny za każdą rozpoczętą godzinę. 20zł
Opłata dodatkowa za odbiór dziecka po zamknięciu placówki 30zł

Dzienne wyżywienie dziecka obejmuje: śniadanko, drugie śniadanko, obiadek i podwieczorek, obliczane według liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłat można dokonywać w Żłobku “Calineczka” przy ul. Bracka 18 w Sosnowcu lub przelewem.