Strefa rodzica

Cennik

OPŁATA WPISOWA  500 zł

zarówno w przedszkolu jak i żłobku

KONTO PRZEDSZKOLA:

Calineczka Sp.z o.o.
ul. Bracka 18, 41-205 Sosnowiec

Pekao S.A. 83 1240 4836 1111 0010 5850 4780

KONTO ŻŁOBKA przy ul. Brackiej 18:

Calineczka Sp.z o.o.
ul. Bracka18, 41-205 Sosnowiec

Pekao S.A. 53 1240 4836 1111 0010 7226 9717

KONTO ŻŁOBKA przy ul. Bohaterów Monte Cassino 24b:

Calineczka Sp.z o.o.
ul. Bracka 18, 41-205 Sosnowiec

Pekao S.A. 18 1240 1330 1111 0010 8957 7470

W tytule wpłaty należy wpisać: Nazwisko i imię dziecka, miesiąc, czesne: kwota, wyżywienie: kwota

Na opłaty składają się:

  • Wpisowe: przedszkole – 500 złżłobek – 500 zł – opłata wstępna pobierana przy podpisaniu umowy – płatna jednorazowo na rok, pokrywa koszt wyprawki dziecka.
  • Opłata coroczna: 300 zł -pobierana na każdy kolejny rok szkolny, pokrywa koszty ubezpieczenia i wyprawki dziecka.
  • Opłata stała miesięczna (czesne) – płatne za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku
  • Opłata miesięczna za wyżywienie – w przypadku nieobecności dziecka ulega zwrotowi od drugiego dnia ciągłej nieobecności w placówce, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia od pierwszego dnia nieobecności.
  • Stawka żywieniowa za nieobecne dni nie ulega zwrotowi w przypadku opóźnienia w płaceniu czesnego.
  • Karta Miej Więcej – 30% opłaty wpisowej
  • Karta Dużej Rodziny -30% opłaty wpisowej

Miesięczna opłata za Przedszkole lub Żłobek składa się z czesnego oraz kosztów wyżywienia jest płatna z góry, gotówką lub przelewem do 5-go lub 10-go dnia każdego miesiąca.

Cennik Żłobka przy ul. Brackiej 18

Opłata miesięczna w 2021r. pomniejszona o dotacje Maluch +2021 wynosi 370 zł + wyżywienie

Usługa Koszt
Wpisowe 500 zł
Opłata coroczna (pobierana na każdy kolejny rok szkolny) 300 zł
Miesięczna opłata stała za żłobek w pakiecie do 10 godzin dziennie 950 zł
Miesięczna opłata stała za żłobek dla dzieci z terenu Sosnowca jest dofinansowana w wysokości 500zł przez WPS i wynosi 450 zł
Wyżywienie miesięczne wynosi (I śniadanie, obiad, I podwieczorek,II podwieczorek, napoje bez ograniczeń). 13zł/dz. lub 11zł
W roku 2021 opłata stała dofinansowana będzie z programu “Maluch Plus 2021”. 80 zł
Opłata dodatkowa za odbiór dziecka po zamknięciu placówki 30zł/g

Gmina Sosnowiec udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w Żłobku w wysokości 500 zł

Cennik Żłobka przy ul. Bohaterów Monte Cassino 24b

250zł opłata miesięczna wraz z wyżywieniem. Brak opłaty wpisowej.

Opłat można dokonywać w Żłobku “Calineczka” przy ul. Bracka 18 lub ul. BMC 24b w Sosnowcu lub przelewem.

Cennik Przedszkola

Usługa Koszt
Wpisowe 500 zł
Opłata coroczna (pobierana każdego kolejnego roku szkolnego) 300 zł
Miesięczna opłata stała za przedszkole (obejmująca wszystkie zajęcia dodatkowe) 450 zł
Dzienne wyżywienie 13zł/dz. lub 11zł
Dodatkowy czas jaki dziecko pozostaje w placówce poza pakietem jest płatny za każdą rozpoczętą godzinę. 20 zł
Opłata dodatkowa za odbiór dziecka po zamknięciu placówki 30 zł

Dzienne wyżywienie dziecka obejmuje: śniadanko, obiadek i jeden lub dwa podwieczorki, obliczane według liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku.

Opłat można dokonywać w Żłobku “Calineczka” przy ul. Bracka 18 w Sosnowcu lub przelewem.