Strefa rodzica

Cennik

OPŁATA WPISOWA  0zł

zarówno w przedszkolu jak i żłobku

KONTO PRZEDSZKOLA:

Calineczka Sp.z o.o.
ul. Bracka 18, 41-205 Sosnowiec

Pekao S.A. 83 1240 4836 1111 0010 5850 4780

KONTO ŻŁOBKA przy ul. Brackiej 18:

Calineczka Sp.z o.o.
ul. Bracka18, 41-205 Sosnowiec

Pekao S.A. 53 1240 4836 1111 0010 7226 9717

KONTO ŻŁOBKA przy ul. Bohaterów Monte Cassino 24b:

Calineczka Sp.z o.o.
ul. Bracka 18, 41-205 Sosnowiec

Pekao S.A. 18 1240 1330 1111 0010 8957 7470

W tytule wpłaty należy wpisać: Nazwisko i imię dziecka, miesiąc, czesne: kwota, wyżywienie: kwota

Na opłaty składają się:

  • Wpisowe: przedszkole – 0złżłobek – 0zł – opłata wstępna pobierana przy podpisaniu umowy – płatna jednorazowo na rok, pokrywa koszt wyprawki dziecka.
  • Opłata coroczna: 200zł -pobierana na każdy kolejny rok szkolny, pokrywa koszty ubezpieczenia i wyprawki dziecka.
  • Opłata stała miesięczna (czesne) – płatne za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku
  • Opłata miesięczna za wyżywienie – w przypadku nieobecności dziecka ulega zwrotowi od drugiego dnia ciągłej nieobecności w placówce, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia od pierwszego dnia nieobecności.
  • Stawka żywieniowa za nieobecne dni nie ulega zwrotowi w przypadku opóźnienia w płaceniu czesnego.
  • Karta Miej Więcej – 30% opłaty wpisowej
  • Karta Dużej Rodziny -30% opłaty wpisowej

Miesięczna opłata za Przedszkole lub Żłobek składa się z czesnego oraz kosztów wyżywienia jest płatna z góry, gotówką lub przelewem do 5-go lub 10-go dnia każdego miesiąca.

Cennik Żłobka przy ul. Brackiej 18

Usługa Koszt
Wpisowe 0zł
Opłata coroczna (pobierana na każdy kolejny rok szkolny) 200zł
Miesięczna opłata stała za żłobek w pakiecie do 10 godzin dziennie 950zł
Miesięczna opłata stała za żłobek dla dzieci z terenu Sosnowca jest dofinansowana w wysokości 500zł przez WPS i wynosi 450zł
Wyżywienie miesięczne wynosi (I śniadanie, obiad, I podwieczorek,II podwieczorek, napoje bez ograniczeń). 13zł/dz. lub 11zł
W roku 2021 opłata stała dofinansowana będzie z programu “Maluch Plus 2021”.
Opłata dodatkowa za odbiór dziecka po zamknięciu placówki 30zł/g

Gmina Sosnowiec udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w Żłobku w wysokości 500zł

Cennik Żłobka przy ul. Bohaterów Monte Cassino 24b

250zł opłata miesięczna wraz z wyżywieniem. Brak opłaty wpisowej.

Opłat można dokonywać w Żłobku “Calineczka” przy ul. Bracka 18 lub ul. BMC 24b w Sosnowcu lub przelewem.

Cennik Przedszkola

Usługa Koszt
Wpisowe 0zł
Opłata coroczna (pobierana każdego kolejnego roku szkolnego) 200zł
Miesięczna opłata stała za przedszkole (obejmująca wszystkie zajęcia dodatkowe) 450zł
Dzienne wyżywienie 13zł/dz. lub 11zł
Dodatkowy czas jaki dziecko pozostaje w placówce poza pakietem jest płatny za każdą rozpoczętą godzinę. 20zł
Opłata dodatkowa za odbiór dziecka po zamknięciu placówki 30zł

Dzienne wyżywienie dziecka obejmuje: śniadanko, obiadek i jeden lub dwa podwieczorki, obliczane według liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku.

Opłat można dokonywać w Żłobku “Calineczka” przy ul. Bracka 18 w Sosnowcu lub przelewem.