Wybierz placówkę:

Dokumenty

Calineczka sp. z o.o.

“Żłobek Przyjazny Dziecku-Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Sosnowcu”
numer WND-RPSL.08.01.01-24-0696/18-006
współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT

Dokumenty archiwalne