Zapisz swoje dziecko już dziś!

Niepubliczne przedszkole "Calineczka"

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Dodatkowo przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zatrudniamy specjalistów i terapeutów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:00 - 18:00

Placówka otwierana jest o godzinie 6:00 po wcześniejszym zgłoszeniu zaistniałej potrzeby przez rodzica.

Zajęcia

artystyczno-teatralne

plastyczno-techniczne

muzyczne

ćwiczenia manualne

nauka udzielania pierwszej pomocy

Rozwijamy umiejętności

W naszym niepublicznym przedszkolu, bawimy i uczymy się w małych grupach. Personel z wyższym wykształceniem pedagogicznym zapewnia wszechstronny rozwój Waszym dzieciom.

Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, proponujemy bogata ofertę zajęć dodatkowych bez dopłat, pomagamy dzieciom w adaptacji do przedszkola.

Dla rodzin posiadających kartę „MIEJ WIĘCEJ” proponujemy ulgi finansowe.

Pracujemy w oparciu o Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci – Nasze przedszkole, opracowany przez Małgorzatę Kwaśniewską i Wiesławę Żaba-Żabinską zgodnie z nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku poz. 17,Dz.U.Nr4z2008r. oraz PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – program autorski.

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych każdego dziecka.

Konsultacje dla dzieci

ortopedyczne

logopedyczne

psychologiczne

Zajęcia ponadprogramowe