Przedszkole terapeutyczne a przedszkole integracyjne

Przedszkole terapeutyczne, a przedszkole integracyjne.

Ka偶dy rodzic przed rozpocz臋ciem przygody z edukacj膮 swojego malucha zadaje sobie pytanie, jakie przedszkole wybra膰 i kt贸re b臋dzie odpowiednie? Wyb贸r odpowiedniego przedszkola staje si臋 jeszcze bardziej skomplikowany w przypadku stwierdzenia u dziecka potrzeby nauczania specjalnego.聽W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z przedszkolami integracyjnymi, specjalnymi, prywatnymi, og贸lnodost臋pnymi, a tak偶e przedszkolami terapeutycznymi, kt贸re s膮 przeznaczone dla dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami. Przedstawiamy, czym charakteryzuje si臋 przedszkole terapeutyczne oraz przedszkole integracyjne, a tak偶e jakie s膮 mi臋dzy nimi r贸偶nice.

Przedszkole Terapeutyczne

Przedszkole terapeutyczne jest to rodzaj edukacji, kt贸rego g艂贸wnym celem jest zapewnienie wsparcia i terapii dzieciom ze spektrum autyzmu oraz zespo艂em Aspergera.

Przedszkola terapeutyczne s膮 tak skonstruowane, aby stworzy膰 bezpieczne i wspieraj膮ce 艣rodowisko, w kt贸rym dzieci mog膮 si臋 uczy膰, rozwija膰 oraz wykonywa膰 膰wiczenia terapeutyczne. Takie miejsce pomaga dzieciom rozwin膮膰 umiej臋tno艣ci spo艂eczne, samoregulacj臋 i inne wa偶ne czynno艣ci. Przedszkola terapeutyczne to nie to samo, co zwyk艂e przedszkola i s膮 zazwyczaj zalecane tylko dla dzieci, kt贸re maj膮 specjalne potrzeby wymagaj膮ce dodatkowego wsparcia i interwencji. Nie ma szczeg贸lnych wymaga艅 dotycz膮cych uczestnictwa w programie przedszkola terapeutycznego, poniewa偶 ka偶dy program mo偶e mie膰 sw贸j w艂asny proces i kryteria przyj臋膰. Dzieci, kt贸re kwalifikuj膮 si臋 do terapeutycznego przedszkola, mog膮 zosta膰 skierowane przez pracownika s艂u偶by zdrowia lub specjalist臋 ds. edukacji, dodatkowo mog膮 zosta膰 zidentyfikowane jako wymagaj膮ce dodatkowego wsparcia i nauczania.

Przedszkole Integracyjne

Przedszkole integracyjne to rodzaj przedszkola, kt贸re umo偶liwia wsp贸ln膮 nauk臋 dzieci ze specjalnymi potrzebami kszta艂cenia z dzie膰mi bez specjalnych potrzeb.聽

Celem przedszkola integracyjnego jest zapewnienie dzieciom niepe艂nosprawnym mo偶liwo艣ci nauki i rozwoju wraz z pe艂nosprawnymi r贸wie艣nikami. W przedszkolu integracyjnym dzieci niepe艂nosprawne mog膮 otrzyma膰 dodatkowe wsparcie i udogodnienia, takie jak specjalne instrukcje oraz nowoczesn膮 technologi臋, kt贸ra wspomaga dzieci w nauce.聽Dzieci kwalifikuj膮ce si臋 do przedszkola integracyjnego maj膮 co najmniej 5 lat i osi膮gn臋艂y okre艣lony poziom rozwoju fizycznego, spo艂ecznego i poznawczego. W niekt贸rych przedszkolach mog膮 obowi膮zywa膰 okre艣lone wymagania wiekowe lub rozwojowe, kt贸re b臋d膮 dotyczy艂y zapisania dzieci do przedszkola.聽Wa偶ne jest, aby skontaktowa膰 si臋 z lokalnym przedszkolem, aby okre艣li膰 szczeg贸艂owe wymagania dotycz膮ce zapisania dziecka do przedszkola integracyjnego.聽

R贸偶nice pomi臋dzy przedszkolem terapeutycznym, a integracyjnym.

Przedszkole terapeutyczne Przedszkole integracyjne
Niewielka ilo艣膰 dzieci w grupie - nie wi臋cej ni偶 10 os贸b Znacz膮ca liczba dzieci w grupie - ale nie wi臋ksza ni偶 20
Budynek przedszkola dostosowany do dzieci z autyzmem Budynek dostosowany do dzieci g艂贸wnie z niepe艂nosprawno艣ciami ruchowymi
Miejsce dostosowane do emocjonalnych wymaga艅 i umiej臋tno艣ci dzieci Potrzeba wi臋kszej samodzielno艣ci dzieci w r贸偶nych czynno艣ciach

Spis tre艣ci

Interesuj膮 Ci臋 podobne tre艣ci?

Podaj adres e-mail i zdob膮d藕 dost臋p do sprawdzonych ciekawostek, dotycz膮cych dzieci i ich wychowania.