Wybierz placówkę:

Przedszkole terapeutyczne a przedszkole integracyjne

Przedszkole terapeutyczne, a przedszkole integracyjne.

Każdy rodzic przed rozpoczęciem przygody z edukacją swojego malucha zadaje sobie pytanie, jakie przedszkole wybrać i które będzie odpowiednie? Wybór odpowiedniego przedszkola staje się jeszcze bardziej skomplikowany w przypadku stwierdzenia u dziecka potrzeby nauczania specjalnego. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z przedszkolami integracyjnymi, specjalnymi, prywatnymi, ogólnodostępnymi, a także przedszkolami terapeutycznymi, które są przeznaczone dla dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami. Przedstawiamy, czym charakteryzuje się przedszkole terapeutyczne oraz przedszkole integracyjne, a także jakie są między nimi różnice.

Przedszkole Terapeutyczne

Przedszkole terapeutyczne jest to rodzaj edukacji, którego głównym celem jest zapewnienie wsparcia i terapii dzieciom ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera.

Przedszkola terapeutyczne są tak skonstruowane, aby stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, w którym dzieci mogą się uczyć, rozwijać oraz wykonywać ćwiczenia terapeutyczne. Takie miejsce pomaga dzieciom rozwinąć umiejętności społeczne, samoregulację i inne ważne czynności. Przedszkola terapeutyczne to nie to samo, co zwykłe przedszkola i są zazwyczaj zalecane tylko dla dzieci, które mają specjalne potrzeby wymagające dodatkowego wsparcia i interwencji. Nie ma szczególnych wymagań dotyczących uczestnictwa w programie przedszkola terapeutycznego, ponieważ każdy program może mieć swój własny proces i kryteria przyjęć. Dzieci, które kwalifikują się do terapeutycznego przedszkola, mogą zostać skierowane przez pracownika służby zdrowia lub specjalistę ds. edukacji, dodatkowo mogą zostać zidentyfikowane jako wymagające dodatkowego wsparcia i nauczania.

Przedszkole Integracyjne

Przedszkole integracyjne to rodzaj przedszkola, które umożliwia wspólną naukę dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia z dziećmi bez specjalnych potrzeb. 

Celem przedszkola integracyjnego jest zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym możliwości nauki i rozwoju wraz z pełnosprawnymi rówieśnikami. W przedszkolu integracyjnym dzieci niepełnosprawne mogą otrzymać dodatkowe wsparcie i udogodnienia, takie jak specjalne instrukcje oraz nowoczesną technologię, która wspomaga dzieci w nauce. Dzieci kwalifikujące się do przedszkola integracyjnego mają co najmniej 5 lat i osiągnęły określony poziom rozwoju fizycznego, społecznego i poznawczego. W niektórych przedszkolach mogą obowiązywać określone wymagania wiekowe lub rozwojowe, które będą dotyczyły zapisania dzieci do przedszkola. Ważne jest, aby skontaktować się z lokalnym przedszkolem, aby określić szczegółowe wymagania dotyczące zapisania dziecka do przedszkola integracyjnego. 

Różnice pomiędzy przedszkolem terapeutycznym, a integracyjnym.

Przedszkole terapeutyczne Przedszkole integracyjne
Niewielka ilość dzieci w grupie - nie więcej niż 10 osób Znacząca liczba dzieci w grupie - ale nie większa niż 20
Budynek przedszkola dostosowany do dzieci z autyzmem Budynek dostosowany do dzieci głównie z niepełnosprawnościami ruchowymi
Miejsce dostosowane do emocjonalnych wymagań i umiejętności dzieci Potrzeba większej samodzielności dzieci w różnych czynnościach
Picture of Monika Woźniak

Monika Woźniak

Pani Monika jest magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, swoją wiedzę uzupełniła studiami podyplomowymi z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Wszystkie posty

Spis treści

Interesują Cię podobne treści?

Podaj adres e-mail i zdobądź dostęp do sprawdzonych ciekawostek, dotyczących dzieci i ich wychowania.

Dziękujemy!

Będziemy przesyłać tylko wartościowe treści i materiały dotyczące dzieci i ich wychowania.