Wybierz placówkę:

Etapy rozwoju mowy dziecka

Etapy rozwoju mowy dziecka

Etapy rozwoju mowy dziecka są jednymi z najważniejszych etapów w dorastaniu dziecka. Mowa jest narzędziem komunikacji, które pozwala na wyrażanie uczuć, myśli i potrzeb. Proces nauki mówienia nie jest prostym procesem i trwa przez wiele lat. W ciągu pierwszych kilku lat życia dziecko przechodzi przez kilka kluczowych etapów rozwoju mowy, które są niezbędne do tego, aby mówić płynnie, zrozumiale i wyraźnie. Należy pamiętać o tym, że każdy z tych etapów jest ważny dla prawidłowego rozwoju mowy i komunikacji dziecka. W dzisiejszym artykule przedstawimy i omówimy te etapy i charakterystyczne cechy, tak aby lepiej zrozumieć, jak dziecko uczy się mówić i jakie są czynniki wpływające na rozwój mowy. Warto pamiętać, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, więc nie ma jednej odpowiedniej ścieżki rozwoju mowy dziecka. Ważne jest, aby zapewnić dziecku wsparcie i uwagę, aby pomóc mu w rozwijaniu jego umiejętności językowych.

Etapy mowy u dziecka dzielimy na cztery okresy:

  • Okres melodii – występuje u dzieci od narodzin do 1 roku życia
  • Okres wyrazu – występuje u dzieci od 1 do 2 roku życia
  • Okres zdania – występuje u dzieci od 2 do 3 roku życia
  • Okres swoistej mowy dziecięcej – występuje u dzieci od 3 do 7 roku życia

Okres melodii w mowie u dziecka

Okres melodii to czas, który trwa od narodzin dziecka do 1 roku życia. Naukowo udowodnione jest, że dziecko już w brzuchu matki jest w stanie reagować na dźwięki i rytm mowy swoich bliskich. Po urodzeniu dziecko uczy się rozróżniać dźwięki i rozpoznawać bliskich w swoim otoczeniu. Dziecko przez pierwsze miesiące komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku, po którym rodzice mogą rozpoznać jego potrzeby, takie jak głód, zmęczenie lub dyskomfort. Około 7-8 miesiąca życia dziecko zaczyna reagować na mowę, na podniesiony ton reaguje płaczem, a na mowę cichą i pieszczotliwą reaguje uśmiechem zadowoleniem. W 10 miesiącu życia dziecko zaczyna powtarzać dźwięki, które słyszy. Okres melodii u dzieci jest ważnym etapem rozwoju mowy i komunikacji, rodzice powinni wspierać malucha w tym okresie poprzez reagowanie na jego dźwięki i skupić uwagę na jego potrzeby i emocję. W ten sposób można wspomagać rozwój mowy i komunikacji dziecka, co jest kluczowe dla jego późniejszego rozwoju.

Okres wyrazu w mowie u dziecka

Okres wyrazu trwa u dzieci od 1 do 2 roku życia i charakteryzuje się głównie rozwojem mowy u dziecka. W tym okresie dziecko powinno być w stanie wymawiać większość samogłosek oraz niektóre spółgłoski takie jak: p, b, m, t, d, n, t, ś a czasem ć. Słowa wypowiedziane przez naszego malucha mogą zawierać tylko sylabę lub samą końcówkę. Zazwyczaj w okresie wyrazu dziecko rozumie o wiele więcej słów, zdań oraz wyrażeń, niż jest w stanie samodzielnie wypowiedzieć. W wieku 2 lat dziecko powinno umieć wypowiedzieć około 50 słów. Dziecko powtarzać powinno sylaby i słowa wypowiedziane przez inne osoby oraz imiona osób mu znanych. W drugim roku życia powinniśmy z łatwością dostrzec znaczny wzrost nowego słownictwa, pojawienie się wypowiedzi dwuwyrazowych oraz początki odmiany wyrazów.

Okres zdania w mowie u dziecka

Okres zdania w mowie jest ważnym elementem językowym w rozwoju każdego dziecka, ponieważ w tym okresie nasz maluch przyswaja od 1000 do 1800 słów. W pierwszych latach życia dziecko uczy się wypowiadać proste zdania, a następnie stopniowo rozwija swoje umiejętności językowe i zaczyna używać bardziej złożonych konstrukcji gramatycznych. W tym czasie dziecko wypowiada proste słowa i zdania. W tym okresie dziecko wypowiada prawidłowo spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, l, oraz samogłoski: a, o, u, e, y, i, ą, ę. Dziecko pomiędzy 2 a 3 rokiem życia uczy się stosować rzeczowniki, które znajdują się w jego zasięgu, co pozwala mu na wyrażanie bardziej złożonych myśli i uczuć. Ważne jest, aby rodzice wspierali rozwój językowy dziecka poprzez rozmowy, czytanie książek i udział w różnego rodzaju zabawach językowych. W ten sposób dziecko będzie miało więcej okazji do ćwiczenia swoich umiejętności językowych i poznawania nowego słownictwa.

Okres swoistej mowy dziecięcej

Okres swoistej mowy dziecięcej to czas, w którym dziecko rozwija swoje umiejętności językowe i komunikacyjne. Trwa on od ukończenia 3 do około 7 roku życia. W tym okresie dziecko intensywnie uczy się języka i jego reguł, a także udoskonala swoje umiejętności mówienia. Charakterystyczne cechy okresu swoistej mowy dziecięcej to między innymi powtarzanie i udoskonalanie wyrazów i zwrotów, stosowanie niepełnych zdań, używanie wyrazów zastępczych, takich jak „ten” lub „to”, trudności z wymawianiem niektórych głosek, brak zrozumienia przez dziecko złożonych zdań. Nie należy się martwić, jeśli dziecko mówi niepoprawnie lub z trudnościami, ponieważ jest to naturalny proces rozwoju językowego. Podczas nauki większej ilości słów i reguł językowych, mowa dziecka staje się coraz bardziej zrozumiała i precyzyjna. 

Picture of Monika Woźniak

Monika Woźniak

Pani Monika jest magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, swoją wiedzę uzupełniła studiami podyplomowymi z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Wszystkie posty

Spis treści

Interesują Cię podobne treści?

Podaj adres e-mail i zdobądź dostęp do sprawdzonych ciekawostek, dotyczących dzieci i ich wychowania.

Dziękujemy!

Będziemy przesyłać tylko wartościowe treści i materiały dotyczące dzieci i ich wychowania.