Wybierz placówkę:

Czy edukacja przedszkolna jest obowiązkowa?

Czas przedszkolny to moment, w którym dzieci poznają świat. Rozwijają swoje umiejętności artystyczne, ruchowe oraz interpersonalne. Ważnym zadaniem jest znalezienie odpowiedniej placówki dla swojego dziecka, która będzie spełniała wszystkie oczekiwania i wymogi rodziców. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, rodzice lub opiekunowie dziecka mają obowiązek zapisać dziecko do przedszkola, lub oddziału przedszkolnego w szkole. Istnieje również możliwość realizacji tego obowiązku w innej formie. Rodzice muszą zagwarantować, że dziecko regularnie uczęszcza na zajęcia przedszkolne.

Obowiązek przedszkolny – co warto wiedzieć

Obowiązek przedszkolny w Polsce dotyczy dzieci w wieku 6 lat. W przypadku, gdy dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w innej formie, na przykład w ramach edukacji domowej, rodzice są odpowiedzialni za stworzenie dziecku odpowiednich warunków do nauki. Działania te mają na celu zapewnienie właściwego przygotowania dziecka do nauki w szkole oraz rozwijanie jego umiejętności społecznych i edukacyjnych. Przepisy Polskiego prawa o obowiązku przedszkolnym nie przewidują również możliwości zniesienia tego obowiązku. Jest możliwość, że dziecko po rocznym przygotowaniu przedszkolnym nie będzie gotowe na rozpoczęcie edukacji w szkole. W takim przypadku istnieje konsultacja z poradnią psychologiczno-pedagogiczną by dziecko spędziło dodatkowy rok, powtarzając zerówkę.

Przedszkole, od jakiego wieku jest obowiązkowe? 

W nielicznych sytuacjach dziecko może rozpocząć uczęszczanie do przedszkola w wieku 2,5 lat. Proces przyjęcia dziecka do przedszkola w tym młodym wieku nie podlega typowej rekrutacji, a ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola. Jednak dzieci w wieku 6 lat są zobligowane uczęszczać do przedszkola. Oznacza to, że rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku regularne uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, możliwe jest odroczenie rocznego przygotowania przedszkolnego. Dla takiego dziecka odroczenie można zastosować dwukrotnie.

Obowiązek przedszkolny ma na celu zapewnienie właściwego przygotowania dzieci do edukacji szkolnej oraz rozwijanie ich umiejętności społecznych i edukacyjnych. Przestrzeganie tych przepisów jest istotne, aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju i nauki. 

Obowiązek przedszkolny - Prawo w Polsce

W Polsce, kwestie dotyczące obowiązku przedszkolnego regulowane są przez przepisy prawne. Informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku o prawie oświatowym oraz w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Odwołując się do prawa oświatowego, każde dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. W związku z tym opiekun prawny musi dopilnować swojego zadania i jest zobowiązany zapisać swoje dziecko do przedszkola. Gdy dziecko nie posiada odpowiedniego wieku w sytuacjach szczególnych, wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Czy przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka?

Zgodnie z przepisami prawa dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do uczestnictwa w systemie wychowania przedszkolnego. W sytuacji, gdy istnieje trudność w przyjęciu dziecka do przedszkola z wyboru rodziców, władze gminy powinny podjąć kroki mające na celu znalezienie odpowiedniego miejsca w placówce przedszkolnej. Niestety zdarza się tak, że nie ma miejsca dla dziecka w przedszkolu ze względu na dużą ilość zapisów. Z tego względu gmina szuka najbliżej położonego przedszkola w okolicy, w którym jest możliwość uczestnictwa dziecka.

W przypadku gdy dziecko ma 2,5 roku, może zostać ono uwzględnione w systemie wychowania przedszkolnego. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że gmina nie jest zobowiązana do przyjęcia takiego dziecka. Warto podkreślić, że priorytetem jest zapewnienie dostępu wychowania przedszkolnego dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Picture of Monika Woźniak

Monika Woźniak

Pani Monika jest magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, swoją wiedzę uzupełniła studiami podyplomowymi z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Wszystkie posty

Spis treści

Interesują Cię podobne treści?

Podaj adres e-mail i zdobądź dostęp do sprawdzonych ciekawostek, dotyczących dzieci i ich wychowania.

Dziękujemy!

Będziemy przesyłać tylko wartościowe treści i materiały dotyczące dzieci i ich wychowania.