Wybierz placówkę:

Jak nauczyć dziecko dzielenia się zabawkami?

Dzielenie się zabawkami - Calineczka Sosnowiec

Dzielenie się zabawkami przez dzieci to proces rozwoju społecznego i emocjonalnego, który ma wiele pozytywnych skutków dla naszych maluchów. Kiedy dzieci dzielą się swoimi zabawkami, rozwijają ważne umiejętności społeczne. Uczą się komunikować, współpracować i negocjować. Podczas dzielenia się zabawkami, dzieci muszą słuchać innych, wyrażać swoje potrzeby i szukać kompromisów. Te umiejętności to klucz do budowania zdrowych relacji w przyszłości. Dzielenie się zabawkami jest również doskonałą okazją do rozwijania empatii. Kiedy dziecko decyduje się podzielić swoją ulubioną zabawką z innymi, musi zrozumieć, jakie towarzyszą temu emocje. Uczy się rozumieć perspektywę innych osób i staje się bardziej wrażliwe na ich potrzeby. To buduje silne poczucie empatii, które jest niezwykle ważne w relacjach międzyludzkich.

Sposoby nauki dziecka dzielenia się z rówieśnikami:

Etapy rozwoju i dzielenia się

Umiejętność dzielenia się rozwijana jest stopniowo. We wczesnym dzieciństwie dzieci często nie rozumieją koncepcji dzielenia się. Mogą być skłonne do zatrzymywania zabawek dla siebie i niechętne do oddawania innym. Dodatkowo mogą wykazywać początkowe oznaki prób dzielenia się, jednak zazwyczaj jest to nieświadome działanie. W wieku przedszkolnym od około 3 do 5 roku życia dzieci zaczynają rozumieć ideę dzielenia się i doświadczają rosnącej empatii. Często chętnie dzielą się zabawkami, ale mogą mieć trudności z oddawaniem ulubionych przedmiotów. Zachowanie dzielenia się jest zazwyczaj wynikiem nauczania i wzorców obserwowanych w środowisku domowym i przedszkolnym. W etapie szkolnym dzieci zaczynają rozumieć zasady dzielenia się. Chętnie dzielą się z innymi i są bardziej gotowe do oddawania swoich zabawek. Mogą wykazywać większą świadomość potrzeb innych dzieci i odczuwać satysfakcję z dzielenia się. Dzieci mogą aktywnie angażować się w aktywności charytatywne, organizowanie zbiórek zabawek dla dzieci w potrzebie. Często wykazują również większą świadomość społeczną i empatię, co przekłada się na większą gotowość do dzielenia się z innymi. Niektóre dzieci mogą rozwijać umiejętność dzielenia się wcześniej, podczas gdy inne mogą potrzebować więcej czasu i wsparcia. 

Dlaczego dzieci nie chcą się dzielić?

Istnieje wiele powodów, dlaczego dzieci mogą mieć trudności z dzieleniem się. Dzieci w młodym wieku często kierują się własnymi potrzebami i pragnieniami. Mogą być skłonne do zatrzymywania swoich rzeczy dla siebie, ponieważ nie chcą, aby inni mieli dostęp do tego, czego pragną lub co uważają za własne. Dzieci w okresie wczesnego rozwoju społecznego, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, często uczą się dzielenia przez doświadczanie i interakcje z innymi dziećmi. Niektóre dzieci mogą potrzebować więcej czasu, aby nauczyć się dzielić i rozumieć, że dzielenie może przynieść korzyści i stworzyć pozytywne relacje z innymi. Dzieci mogą obawiać się utraty kontroli nad swoimi rzeczami. Strach przed utratą może prowadzić do zachowania oporu przed dzieleniem się. Niektóre dzieci mogą mieć trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i uczuć, co utrudnia im komunikację i negocjacje z innymi dziećmi. Brak umiejętności komunikacyjnych może przyczyniać się do trudności z dzieleniem się i rozwiązywaniem konfliktów. Wzorce zachowań i wartości obecne w rodzinie, przedszkolu lub środowisku, w którym dziecko dorasta, mogą również wpływać na jego postawę wobec dzielenia się. Jeśli dziecko nie jest zachęcane do dzielenia i nie widzi przykładu u bliskich, może to powodować naśladowanie wzorców. Niektóre dzieci naturalnie mają większą skłonność do dzielenia się i budowania pozytywnych relacji społecznych. Jednak dla tych dzieci, które mają trudności, ważne jest, aby rodzice i opiekunowie wspierali je w nauce umiejętności dzielenia się, rozwijaniu empatii i rozwiązywaniu konfliktów w sposób konstruktywny.

Picture of Monika Woźniak

Monika Woźniak

Pani Monika jest magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, swoją wiedzę uzupełniła studiami podyplomowymi z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Wszystkie posty

Spis treści

Interesują Cię podobne treści?

Podaj adres e-mail i zdobądź dostęp do sprawdzonych ciekawostek, dotyczących dzieci i ich wychowania.

Dziękujemy!

Będziemy przesyłać tylko wartościowe treści i materiały dotyczące dzieci i ich wychowania.