Wybierz placówkę:

Co to jest bajkoterapia?

Bajkoterapia, znana również jako terapia przez opowiadanie bajek. Jest to forma terapii, w której używa się bajek jako narzędzia terapeutycznego w procesie leczenia i wsparcia małego pacjenta. Bajkoterapia jest często stosowana w pracy z dziećmi, choć może być również stosowana w przypadku terapii z młodzieżą. Bajkoterapia opiera się na założeniu, że baśnie i bajki mogą być użytecznym narzędziem w terapii, ponieważ pozwalają dzieciom na ekspresję swoich uczuć, myśli i doświadczeń w sposób symboliczny i metaforyczny.

W dzisiejszym artykule znajdziesz odpowiedź na takie pytania jak: 

  • Od jakiego wieku bajkoterapia?
  • Jaki wpływ ma na dziecko bajkoterapia?
  • W jakim celu stosuje się bajkoterapię?
  • Jakie bajki do bajkoterapii?
  • Przez kogo powinna być prowadzona bajkoterapia?

Od jakiego wieku bajkoterapia?

Bajkoterapia może być stosowana w pracy z dziećmi w różnym wieku, w zależności od ich rozwoju emocjonalnego, poziomu rozumienia i zdolności komunikacyjnych. Nie ma granicy wiekowej, od której można rozpocząć bajkoterapię. W praktyce bajkoterapia może być stosowana u dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku szkolnym, a także u nastolatków. Ważne jest, aby terapeuta odpowiednio ocenił gotowość dziecka do uczestnictwa w bajkoterapii, uwzględniając jego poziom emocjonalny, dojrzałość poznawczą i zdolności językowe. W przypadku młodszych dzieci bajkoterapia może być bardziej oparta na opowiadaniu bajek, podczas gdy u starszych dzieci i nastolatków może obejmować bardziej zaawansowane techniki interpretacyjne i dyskusje na temat symboli i metafor w bajkach.

Jaki wpływ ma na dziecko bajkoterapia?

Bajkoterapia ma pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy oraz rozwój osobisty każdego dziecka. Poprzez opowiadanie i słuchanie bajek, dzieci mogą rozwijać wyobraźnię, umiejętności językowe, koncentrację, pamięć oraz zdolności społeczne, takie jak empatia, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów. Bajkoterapia może także pomagać dzieciom w zrozumieniu i wyrażaniu swoich emocji, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, budowaniu pewności siebie oraz rozwijaniu poczucia tożsamości. Ważne jest, aby bajkoterapia była prowadzona przez profesjonalnego terapeutę i dostosowana była do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

W jakim celu stosuje się bajkoterapię?

Bajkoterapia może być stosowana w różnych celach terapeutycznych, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Wsparcie emocjonalne – bajki mogą być używane jako narzędzie, które pozwala dzieciom na wyrażanie swoich uczuć, myśli i doświadczeń w sposób symboliczny i metaforyczny. Praca z trudnościami emocjonalnymi lub zachowaniem – bajkoterapia może pomagać dzieciom w zrozumieniu i pracy z trudnościami emocjonalnymi, takimi jak lęki, depresja, gniew, czy złość. Rozwijanie i radzenie sobie z umiejętnościami społecznymi – bajkoterapia może być używana do nauki umiejętności społecznych, takich jak rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie konfliktów, empatia, czy asertywność. Praca z traumą – bajkoterapia może być stosowana w pracy z dziećmi, które doświadczyły traumy. Bajki mogą być używane jako bezpieczne narzędzie, które pozwala dzieciom na wyrażanie swoich doświadczeń w sposób kontrolowany i symboliczny. Rozwój osobisty – bajkoterapia może być używana jako narzędzie do promowania rozwoju osobistego, samopoznania i refleksji. Bajki mogą pomóc dzieciom w zrozumieniu siebie, swoich wartości, przekonań i celów życiowych.

Jakie bajki do bajkoterapii?

Warto pamiętać, że wybór bajek do bajkoterapii zależy od indywidualnych potrzeb i celów terapii. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów używanych do bajkoterapii: 

Przez kogo powinna być prowadzona bajkoterapia?

Bajkoterapia powinna być prowadzona przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy terapeutycznej. Bajkoterapię prowadzić mogą nauczyciele, psycholodzy, psychiatrzy oraz psychoterapeuci rodzinni. W celu wsparcia emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego rozwoju swoich podopiecznych bajkoterapię mogą prowadzić również pedagodzy, nauczyciele specjalni, lub inni specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą. Ważne jest, aby terapeuci stosujący bajkoterapię mieli odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy terapeutycznej.

Monika Woźniak

Monika Woźniak

Pani Monika jest magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, swoją wiedzę uzupełniła studiami podyplomowymi z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Wszystkie posty

Spis treści

Interesują Cię podobne treści?

Podaj adres e-mail i zdobądź dostęp do sprawdzonych ciekawostek, dotyczących dzieci i ich wychowania.

Dziękujemy!

Będziemy przesyłać tylko wartościowe treści i materiały dotyczące dzieci i ich wychowania.