Strefa rodzica

Zapisy Ul. Bracka

Zapraszamy serdecznie Państwa wraz z dziećmi do wizyty w Naszym przedszkolu i żłobku, podczas której odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Dzieciaczek będzie mógł pobawić się z rówieśnikami, a Państwo przekonają się, że to właśnie tu Wasza pociecha znajdzie poczucie bezpieczeństwa, fachową opiekę i edukację. W zakładce “Kontakt” dostępny jest “Formularz kontaktowy”, jeśli mają Państwo jakieś pytanie, chętnie na nie odpowiemy.

Do placówki przyjmujemy dzieci objęte obowiązkowymi szczepieniami.

Zapisując dziecko do przedszkola lub żłobka, proszę wypełnić kartę informacyjną zamieszczoną poniżej. Pliki w formacie Microsoft Word (doc) – do pobrania, wypełnienia i druku.

 

Karta informacyjna przyjęcia dziecka do przedszkola

Karta informacyjna przyjęcia dziecka do żłobka

 

Zasady odbioru i przyprowadzania dzieci

Obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

 1. Przedszkole i żłobek jest czynne w godzinach od 6.00 do 18.00.
 2. W ramach opłaty dziecko może w placówce przebywać do 10 godzin dziennie.
 3. Za przekroczenie godzin pobytu dziecka  będą pobierane dodatkowe opłaty od rodziców wyszczególnione w cenniku.
 4. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola i żłobka do godziny 8.50, a odbieramy od 14.00 do 18.00 najpóźniej.
 5. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z wychowawcami grup.
 6. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola/żłobka i przekazują pod opiekę nauczycielowi lub opiekunce, niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci na terenie placówki lub przed budynkiem.
 7. Dziecko przyprowadzone do przedszkola lub żłobka musi być zdrowe.
 8. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola/żłobka rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko z placówki niezwłocznie.
 9. W przypadku zagrożenia życia dziecka placówka wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji.
 10. Odbierać dzieci z przedszkola i żłobka mogą:
  • rodzice lub prawni opiekunowie,
  • inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów,
  • rodzeństwo dzieci ( ukończone 16 lat) na pisemne upoważnienie rodziców/opiekunów.
 11. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy.
 12. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.
 13. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.