Strefa rodzica

Zapisy

Zapraszamy serdecznie Państwa wraz z dziećmi do wizyty w Naszym przedszkolu, podczas której odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Dzieciaczek będzie mógł pobawić się z rówieśnikami, a Państwo przekonają się, że to właśnie tu Wasza pociecha znajdzie poczucie bezpieczeństwa, fachową opiekę i edukację. W zakładce „Kontakt” dostępny jest „Formularz kontaktowy”, jeśli mają Państwo jakieś pytanie, chętnie na nie odpowiemy.

Rodziców dzieci przyjmowanych do żłobka prosimy o dostarczenie zaświadczenia od lekarza dotyczącego braku przeciwwskazań uczęszczania do placówki.

Zapisując dziecko do przedszkola lub żłobka, proszę wypełnić wniosek zamieszczony poniżej. Pliki w formacie Microsoft Word (doc) – do pobrania, wypełnienia i druku.

 

Karta informacyjna przyjęcia dziecka do przedszkola

Karta informacyjna przyjęcia dziecka do żłobka

 

Zasady odbioru i przyprowadzania dzieci

Obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 18.00.
 2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 8.30, a odbieramy od 14.00 do 18.00 najpóźniej.
 3. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z wychowawcami grup.
 4. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują pod opiekę nauczycielowi, niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci na terenie przed budynkiem placówki.
 5. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.
 6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie z przedszkola.
 7. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.
 8. Odbierać dzieci z przedszkola mogą:
  • rodzice lub prawni opiekunowie,
  • inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów,
  • rodzeństwo dzieci ( ukończone 16 lat) na pisemne upoważnienie rodziców/opiekunów.
 9. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy.
 10. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.
 11. Za przekroczenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z Umową na świadczenie usług przez przedszkole będą pobierane dodatkowe opłaty od rodziców określone w umowie.
 12. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.